லூனா கெமிக்கல்ஸுக்கு வரவேற்கிறோம்! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

மத்திய நரம்பு அமைப்பு

1
1
ஏபிஐ பொருளின் பெயர் CAS எண். வகைப்பாடு
ப்ரீகாபலின் 3-கார்பமாயிமெதில் -5-மெத்தில்ஹெக்சனாயிக் அமிலம் 181289-15-6 மத்திய நரம்பு அமைப்பு
லாகோசமைடு அனைத்து இடைத்தரகர்களும்  175481-36-4 மத்திய நரம்பு அமைப்பு
Levetiracetam L-2-aminobutanamide HCl 7682-20-4 மத்திய நரம்பு அமைப்பு
துலோக்செடைன் (S)-(-)-N, N-Dimethyl-3-hydroxy-3- (2-thienyl) propanamine 132335-44-5 மத்திய நரம்பு அமைப்பு